Een persoonlijke aanpak

Bewindvoering kan noodzakelijk zijn maar wij vinden juist de samenwerking met cliënten belangrijk. Ook in het mentorschap staan we dichtbij de cliënt, zo kunnen we optimaal de belangen behartigen.

Wat is bewindvoering?

Rechtspraak.nl maakte een handige video met uitleg over bewindvoering.

Voor meer informatie over bewindvoering, kun je ook hun website bezoeken.

Wat is mentorschap?

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van de cliënt en adviseert. Dit kan in aanvulling op bewindvoering. Een mentor overlegt bijvoorbeeld met betrokkenen over zaken als zelfstandig blijven wonen en medische behandeling maar ook verzorging, verpleging en begeleiding.

Hoe gaan we van start?

Iedereen die zich bij Traject op Maat aanmeldt of wordt aangemeld, krijgt een intake van een uur. Er komt dan een vervolgafspraak of er wordt meteen een plan van aanpak gemaakt. Neem contact op om een afspraak in te plannen.