Maatwerk

Woon je zelfstandig en heb je problemen met dagelijkse handelingen, dan kunnen wij goed helpen. We bepalen samen waaraan we gaan werken en waarbij extra hulp nodig is, met actieve inspraak op het traject.

Hoe ziet ambulante begeleiding eruit?

Je bent vastgelopen met dagelijkse handelingen, zoals het openen van de post, taken in huis op orde krijgen en het in contact komen met instanties zoals de woningbouw. Met hulpverlening ga je samen op zoek naar oplossingen, stel je concrete doelen en werk je toe naar een nieuwe leefbare situatie.

Hoe gaan we van start?

Iedereen die zich bij Traject op Maat aanmeldt of wordt aangemeld, krijgt een intake van een uur. We kijken dan of je in aanmerking komt voor een indicatie. Dat houdt in dat de gemeente wel of niet het traject gaat financieren (PGB). Neem contact op om een afspraak in te plannen.

Neem contact op om een afspraak in te plannen.