Werkwijze

Wij stimuleren cliënten om actief betrokken te zijn bij hun eigen dossier. We bieden vaste aanspreekpunten, werken kleinschalig en zijn betrokken, altijd met een duidelijk doel voor ogen.

Grip op de zaak

Zorg en bewindvoering vinden we maatwerk. Een persoonlijke aanpak is dus kenmerkend voor onze werkwijze: we gaan graag een stapje verder als we iemand daarmee nog beter kunnen helpen.

Niet iedereen is belast naar draagkracht in onze samenleving. Samen met onze cliënten bepalen we realistische doelen en organiseren we in de eigen omgeving ondersteuning. We voorkomen liever dat cliënten ervaren “overgeleverd” te zijn aan besluiten van buiten. Dat kan vaak door behapbare inzichten te verschaffen.

Onder specialistische begeleiding, ontwikkelen cliënten zelf vaardigheden en inzichten waarmee zij de regie over hun leven terug kunnen nemen. We houden hierbij rekening met, maar denken niet in beperkingen. In elk traject streven we naar een toekomstbestendige plek in de maatschappij voor en met onze cliënten.